XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  21.10.2018

7.00

1.+ Maria i Jan Gazda

9.00

1.+ Zofia Rak 4 r. śm. of. córki Urszula i Agata z rodziną 

10.30

1.+ Urszula

2.+ Stanisław Tłuczek of. pracownicy BS w Lubeni z oddziału w Boguchwale

12.00

1.- Za parafian - chrzty

18.00

1.+ Marek Gierlak of. rodzina Jandów

1.+ Monika Fortuna of. pracownicy z WSK Rzeszów – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz of. Stanisława Wójt z rodziną – ks. Przemysław Drąg

3.+ Danuta Liszcz od uczestników pogrzebu - o. Paweł Klimczak

4.+ Jacek Solecki of. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Boguchwale – ks. A. Domino

PONIEDZIAŁEK  22.10.2018

6.30

1.+ Marek Gierlak of. Maria i Jan Paluch

2.+ Andrzej Frodyma of. Agnieszka Frodyma z rodziną

3.- Dziękczynna za otrzymane Łaski.

18.00

1.+ Józef Wrzosek of. syn Tadeusz z rodziną

2.+ Za zmarłych kolegów z pracy

1.+ Monika Fortuna of. pracownicy z WSK Rzeszów – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz of. koledzy i koleżanki mamy z Zapel – ks. Przemysław Drąg

3.+ Danuta Liszcz od uczestników pogrzebu - o. Paweł Klimczak

4.+ Jacek Solecki of. Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym w Boguchwale – ks. A. Domino

WTOREK  23.10.2018

6.30

1.+ Za Dusze w czyśćcu cierpiące

2.+ Emilia Nitka of. nauczyciele i pracownicy szkoły w Woli Zgłobieńskiej

3.- O Boże bł. i zdrowie dla Zofii

18.00

1.+ Marek Gierlak of. Anna i Mateusz Szczygieł

2.+ Marek Popek 16 r. śm.

1.+ Marek Ostyński od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz of. koledzy i koleżanki mamy z Zapel – ks. Przemysław Drąg

3.+ Danuta Liszcz od uczestników pogrzebu - o. Paweł Klimczak

4.+ Jacek Solecki of. rodzina Stojków – ks. Antoni Domino

ŚRODA  24.10.2018

6.30

1.+ Marek Gierlak of. siostra Aneta z mężem i dziećmi

2.- O Boże bł. i zdrowie dla Emilii

3.+ Janina Rozborska of. wnuczka Katarzyna Salamak z rodziną

18.00

1.+ Józef Wrzosek of. wnuczki: Elżbieta i Mariola z rodzinami  

2.+ Władysława i Franciszek Doksa of. Andrzej Warchoł z rodziną

1.+ Marek Ostyński od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz of. koledzy i koleżanki mamy z Zapel – ks. Przemysław Drąg

3.+ Jacek Solecki of. koleżanki i koledzy z klasy ze Szkoły Podstawowej – ks. A. Domino

CZWARTEK  25.10.2018

6.30

1.+ Ryszard Karwat of. kuzynka Anna Sopota z rodziną

2.+ Janina Rozborska of. córka Zofia z rodziną

18.00

1.+ Marek Gierlak of. kuzynki i kuzyni z rodzinami z Lubeni

2.- Za Sarę Kołcz i jej rodziców. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie

1.+ Marek Ostyński od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz of. koledzy i koleżanki mamy z Zapel – ks. Przemysław Drąg

3.+ Jacek Solecki of. rodzina Jandów – ks. Antoni Domino

PIĄTEK  26.10.2018

6.30

1.+ Marek Gierlak of. kuzynki i kuzyni z rodzinami z Lubeni

2.+ Janina Rozborska of. wnuczka Agata Miłek z rodziną

18.00

1.- W 32 r. ślubu Doroty i Jarosława. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie

2.+ Stefania i Antoni Mlaś

1.+ Marek Ostyński od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

3.+ Jacek Solecki of. rodzina Janiny i Edwarda Czech – ks. Antoni Domino

SOBOTA  27.10.2018

6.30

1.+ Marek Gierlak of. Beata i Janusz Paluch

14.00

1.- Ślub

18.00

1.+ Józef Klimek oraz + rodzice

2.- W 55r. ślubu Marii i Władysława Pryk. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie

1.+ Marek Ostyński od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

3.+ Jacek Solecki of. rodzina Antoniewskich – ks. Antoni Domino

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  28.10.2018

7.00

1.+ Tadeusz Wojewódka  

9.00

1.+ W r. ślubu Małgorzaty i Wiesława. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie

10.30

1.+ Tadeusz Zieliński 9 r. śm.

12.00

1.- Za parafian – chrzty

2.- W 8 r. ur. Filipa. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie

3.- W 60 r. ślubu Czesławy i Władysława Wnęk. Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie

18.00

1.+ Marek Gierlak of. ciotka Anna z rodziną

1.+ Marek Ostyński od uczestników pogrzebu – ks. Krzysztof Salik

2.+ Zyta Chwaszcz od uczestników pogrzebu – ks. Przemysław Drąg

3.+ Jacek Solecki of. koleżanki Zosi z rodziną – ks. Antoni Domino