Usługi pogrzebowe i kamieniarskie świadczy oraz otacza troską i dba o porządek na cmentarzu parafialnym firma:

 ,,Kamieniarstwo J.A. Szalacha"
ul. Podkarpacka 134, 35-083 Rzeszów
tel. 17 8713-514,
500 050 222, 509 432 400