DOM ZAKONNY:

Siostry Felicjanki
ul. Grunwaldzka 4
36-040 Boguchwała
tel. 017 8714555

s. Renata - przełożona sióstr i zakrystianka
s. Aldona 
s. Tobiasza - katechetka

Pragniemy, Aby przez wszystko i od wszystkich Bóg był znany, kochany i wielbiony. To główne motto, którym żyją w swojej pracy zakonnej siostry felicjanki. Pełna nazwa to Zgromadzenie Sióstr św. Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego świętego Franciszka (Siostry Felicjanki). Powstało w Warszawie w 1855 roku. Był to okres wielkiego niepokoju i ciemiężenia narodu polskiego przez zaborców. Zgromadzenie to zostało założone przez bł. Marię Angelę i Zofię Truszkowską przy współpracy i kierownictwie duchowym bł. O. Honorata Koźmińskiego, kapucyna.

Całe życie bł. Marii Angeli było przeniknięte duchem służby najbardziej potrzebującym a przede wszystkim troską o zbawienie wszystkich ludzi. Założycielka zmarła w opinii świętości 10 października 1899 r. w Kra­kowie. Została beatyfikowana przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 1993 r. w Rzymie. Liturgiczne święto bł. Marii Angeli Truszkowskiej to 10 października. O. Honorat Koźmiński poświęcił się całkowicie pracy duszpasterskiej, w której istotne miejsce zajmowała posługa w konfe­sjonale. Przychodzili do Niego różni ludzie, którzy pragnęli pogłębienia życie i duchowe. O. Honorat wywarł wielki wpływ na Matce Angeli. Pomagał jej w odczytaniu woli Bożej i znaków czasu, czego owocem było założenie Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Matki Angela prosiła swoje Siostry: Wszystkim bez wyjątku nieście pomoc, do tego Was powołanie zobowiązuje, aby nikogo nie wyłączać, bo każdy jest bliźnim naszym."

W roku 1899 - przed śmiercią Założycielki Zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Stolicę Świętą. Obecnie Zgromadzenie liczy dwanaście prowincji. W Polsce istnieją trzy prowincje (Kraków, Przemyśl, Warszawa), siedem prowincji w Stanach Zjednoczonych, jedna prowincja w Kanadzie oraz jedna w Brazylii. Siostry pracują także we Włoszech (Rzym), Francji, Anglii, Meksyku, Estonii, Kenii i na Ukrainie. Siostry felicjanki pracują w różnych apostolatach, szczególnie wspomagają ubogich i opuszczonych. Siostry ponadto służą dziełu ewangelizacji oraz poświęcają się katolickiemu wychowaniu dzieci i młodzieży. Siostry pracują w Boguchwale od 25 lat. Mieszkają w domu parafialnym, a Patronem ich Domu jest św. Maksymilian Maria Kolbe.