Zasady wyznaczania Mszy świętych pogrzebowych.

Aby wyjść na przeciw różnym pytaniom oraz dociekaniom na temat intencji mszalnych zamawianych podczas pogrzebu, informujemy:

1. Z racji dużej ilości zamawianych intencji nie jesteśmy w stanie odprawić ich wszystkich na miejscu. Dlaczego? Bo wówczas zapełnilibyśmy księgę intencji tylko intencjami pogrzebowymi. A gdzie miejsce dla osób, które przeżywają rocznice ślubów, urodzin, imienin, ważne wydarzenia rodzinne, sprawy nagłe np. o zdrowie czy o potrzebne łaski na czas operacji? Zgodnie z Prawem Kanonicznym każdy ksiądz może dziennie odprawić TYLKO 2 intencje mszalne i ta druga tylko w przypadku konieczności. Jest nas w parafii tylko 4 księży. Łatwo więc policzyć, że 4 intencje podczas jednej Mszy to maksimum możliwości, które bardzo rzadko stosujemy. Dlaczego? Uwzględnić trzeba życie parafii, które codziennie przynosi nowe wydarzenia - trzeba odprawić pogrzeb - czyli Mszę. Jeśli dany ksiądz ma wyznaczone już 2 intencje na dany dzień, to nie może już odprawić trzeciej. Gdyby więc wszyscy mieli wyznaczone po 2 intencje dziennie, kto by odprawił pogrzeb? Umierają też kapłani, za których jesteśmy zobowiązani odprawić Mszę, więc też każdy ksiądz musi mieć "wolne" miejsce, aby mógł wywiązać się z tego obowiązku. Ktoś zachoruje, np. któryś z kapłanów, trzeba wyjechać w sprawach służbowych albo zwyczajnie na odpoczynek i wówczas kto odprawi te intencje? W każdą niedzielę i święta jest obowiązek odprawienia Mszy za Parafian, więc to kolejna dodatkowa intencja. Dwóch księży jest katechetami, którzy uczą w szkole. Ksiądz Krzysztof jest egzorcystą. To są obowiązki, które też wypełniają codzienny czas i dlatego tak są ułożone, żeby każdy z kapłanów mógł im sprostać, dlatego nie zawsze wszyscy mogą być codziennie przy Ołtarzu dwukrotnie. 

2. Przyjmuje się wyjściowo, że 10 intencji to ilość, których jesteśmy w stanie wpisać i odprawić na miejscu. 

3. Skoro nie wszystkie intencje odprawiane są na miejscu to które z zamówionych są odprawiane w parafii? Te, które są od najbliższej rodziny. Czyli jeśli zamawiający intencje mszalną powie: od mamy, od kuzynki, od chrześniaka, od cioci, od wnuków itp., to jest zrozumiałe, że jest to informacja o najbliższej rodzinie. Te intencje są "wyławiane" z pozostałych i odprawiane wszystkie na miejscu. Jeśli jest ich więcej niż 10 to odprawiane są wszystkie intencje od najbliższej rodziny. Jeśli w intencji nie ma zaznaczonej informacji o pokrewieństwie (od brata, od siostry, od mamy itd...), nie jesteśmy w stanie na postawie nazwisk określić powiązań rodzinnych. Dlatego proszę nie mieć pretensji, jeśli ktoś z takiej nieokreślonej grupy nie znajdzie się na liście intencji odprawianych na miejscu. Z racji sprawiedliwości (uwzględniamy potrzeby i oczekiwania wszystkich zamawiających intencje) połowa z tych intencji odprawiana jest rano o 6:30 a połowa o 18:00. Gdyby wszystkie intencje miały być odprawiane wieczorem, oczekiwanie na intencję oddaliłoby się w czasie jeszcze bardziej.

4. Gdzie i kto odprawia pozostałe intencje pogrzebowe? Wysyłamy je do zaufanych nam księży, lub księży, których wskaże rodzina. Po konsultacji z nimi - kiedy mogą je odprawić - wyznaczamy konkretne daty dla poszczególnych intencji, umieszczamy informację o księdzu, który odprawia te intencje - imię, nazwisko, parafię i numer prywatnego telefonu, aby można było się z nim skontaktować i upewnić, że rzeczywiście te intencje odprawia.

5. Kim są księża spoza naszej parafii? Są to albo misjonarze, albo księża pochodzący z naszej parafii albo znani nam osobiście. Kierujemy się w tym duchem braterstwa, gdyż są oni biedniejsi w intencje od nas. Pracują w takich terenach, w których nie mają codziennie tylu wiernych na Mszy, albo dostają tych intencji 5 na miesiąc. Więc skoro mogą i to w nieodległym czasie odprawiać intencje, to dlaczego się z nimi nie podzielić? To wynika ze zwykłego przykazania miłości bliźniego.

6. Jak można uczestniczyć w tych mszach odprawianych poza parafią? Duchowo łącząc się w danym dniu wskazanym w rozpisanej tabeli. Podczas codziennych Mszy o 18:00 wyczytujemy i modlimy się za te wszystkie osoby, za które w danym dniu księża poza parafią modlą się. Wyczytujemy je podczas zapowiadanych intencji na początku Mszy oraz włączamy tych zmarłych do modlitwy wiernych. Na stronie internetowej w zakładce INTENCJE MSZALNE oraz na tablicy ogłoszeń przy wejściu do kościoła wyszczególniamy te intencje: za kogo, od kogo i który ksiądz odprawia. 

7. Co to są intencje od uczestników pogrzebu? To są intencje mszalne utworzone z ofiar składanych na tacę podczas Mszy św. pogrzebowej przez uczestniczących w niej.

8. Ile trzeba czekać na rozpisanie intencji mszalnychNajczęściej kilka miesięcy. Zależy to od księży spoza parafii - muszą odprawić intencje, które już otrzymali. Natomiast czas intencji odprawianych na miejscu - zależy od kolejności pogrzebów i miejsca w księdze intencji mszalnych. O wyznaczonych już intencjach informujemy w ogłoszeniach parafialnych oraz jeśli ktoś o to poprosi - indywidualnie przez telefon. 

9. Kto się zajmuje rozpisywaniem intencji pogrzebowych? Odpowiedzialnym za to jest ks. Krzysztof Kołodziejczyk. On udziela wszelkich informacji na temat tych intencji. Kontakt telefoniczny bezpośrednio do niego - 697 905 362.